Your Blog

Included page "clone:sofabedindex" does not exist (create it now)

การตัดสินใจครั้งใหญ่ ในการซื้อโซฟาเบด ราคาถูก - 13 Jun 2016 05:20

Tags:

วางใจเถอะน่า เขาแค่ถูกเรียกตัวไปรับอาชีพครู่เดียวเท่านั้น อีกสัก สิบนาทีก็จะกลับมาแล้ว ฉันว่าพวกเราไปเก็บไอเทีมข้างล่างนั้นกันก่อน ดีกว่า!”
วิหารจันฑราเทพดึงมือกลับไม่ยอมเดินตามไป กระทืบเท้าร้องว่า
“ระ! พวกเธอรุมกันแกล้งที่ฉันยังไม่ได้ โซฟาเบด pantip อาชีพเหรอ! ก็ฉันเพิ่งจะ เคยเห็นเทพมังกรสัตรงค์เป็นครั้งแรกนี่ แล้วไม่เคยมีใครบอกฉันด้วยว่า เวลาได้อาชีพน่ะมันเป็นยังไง ฉันก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาน่ะสิ!”
พอระลอกนั้าแห่งสารทม่วงกับเชียวหยาวได้ยินเข้า รอยยิ้มก็ชะงัก ค้าง บรรยากาศเปลี่ยนเป็นประหลาดชอบกลไปในท้นที
ลองคิดดูก็จริงของวิหารจันทราเทพ พวกเธอสองคน คนหนึ่ง เป็นนัก!เกสัตว์ อีกคนเป็นนินจา แต่วิหารจันทราเทพยังเป็นแค่ผู้เริ่มต้น เท่านั้น!
แม้ทั้งสองจะเคยพยายามลากวิหารจันฑราเทพเข้าสมาคมของตัว เอง แต่เพราะข้อตกลงสับระหว่างผู้เล่นเกม “ราชาแห่งราชัน” ทั้งสองจึง พร้อมไจกันไม่บอกสภาพตอนที่ โซฟาเบด บิ๊กซี ได้อาชีพให้วิหารจันทราเทพทราบโดย ไม่ได้นัดแนะ กระทั้งวิธี!]กทักษะเฉพาะเพื่อให่ใด้อาชีพ พวกเธอก็เพิ่งจะ มาบอกให้วิหารจันทราเทพได้ร่วมร้บรูในวันสองวันนี้เอง แต่ก็'ไม้ได้บอก ออกไปทั้งหมด

สองสาวมองตากัน ต่างอ่านความคิดจากสายตาของอีกฝ่ายได้ อย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมาพวกเธอทำผิดพลาดไปเสียแล้ว ทุกคนต่างเสีย สละเพื่อให้สมาคมที่ด้วเองสังกัด โซฟา เบ ด มือ สอง ยืนหยัดอยู่ได้มากเกินไปจริงๆ แม้จะ กล่าวได้ว่าทั้งสองต่างก็เป็นบุคคลระด้บผู้น่าของสมาคม แต่การที่ไม1 แพร่งพรายเรื่องนี้กระทั้งกับเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันนี่ มันก็น่า อัศจรรย์เสียจนไม่อยากจะเชื่อ !
ตั้งแต่ได้อาชีพ ทั้งสองก็ไม่ได้!ปผจญภัยด้วยกันมานานมาก กระทั้งทักทายกันยังแทบไม่มื บางครั้งเห็นอีกฝ่ายออนไลน์ ก็คิดจะคุยด้วยวิหารจันทราเทพเห็นสีหน้าของทั้งสอง ก็ทราบว่าเป็นเพราะ ปัญหาเดิมๆ คือความลับของอาชีพอีกแล้ว จึงบอกทฤษฎีของเฉินเฟังให้ พวกเธอได้ร่วมรับรู้ ทำให้สองสาวต่างก็ไตร่ตรองดูใหม่ว่า ที่ผ่านๆ มาวิธี การที่พวกเธอทำ ดีกว่าทฤษฎีสร้างอาณาจักรที่เฉินเฟิงพูดหรือเปล่า? อย่า ว่าแต่ตอนนี้บรรดาหัวหน้าสมาคมของแต่ละสมาคมต่างก็เข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ดี และพากันปรับเปลี่ยน ราคา โซฟา เบ ด concept ลด 50 กฎที่มีมาแต่เดิม
บางทีถ้าฉวยโอกาสนี้ลาออกจากสมาคมเดิมไปหาเพื่อนที่มี ความคิดเห็นตรงกัน แล้วก่อตั้งสมาคมหรือกลุ่มขึ้นมาใหม่ หรือกระทั้ง สร้างอาณาจักรอย่างกะทันหัน รอบตัวเปลี่ยนเป็นเงียบสงัดจนวังเวงอย่างทันทีทันใด เฉินเฟิงลืมตามองด้วย'ใจเต้นระทึก

มังกรในตำนานโบราณของจีนได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว… เทพมังกรสัตรงค์'นิ่งมองเฉินเหิเง พอสบตากัน เฉินเฟังก็เกิด ความหวาดหวั่น ยำเกรง ตกตะลึง โซฟาเบด ราคาถูก กระสับกระส่าย ขึ้นในทันที
ก่อนจะถูกย้ายที่ เฉินเฟิงจำได้รางๆ - Comments: 0

blog 1 - 10 May 2016 12:17

Tags:

โซฟาปรับนอน index สำหรับในบทนี้ผมก็หลังว่าจะเป็นทางออกให้หลายๆ ท่าน ที่เข้าใจในเรื่องของลังหวะที่เหมาะสมในการลงทุน แต่กังไม่ม้นใจหรือไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการลงทุนครับ อย่าลืมนะครับว่าเราต้องให้เงินของเราช่วยท่างานด้วย เราจะ ได้เหนื่อยน้อยลงและมีเงินเก็บที่งอกเงยเร็วขึ้นกว่าการฝากเงินในธนาคาร..
บทนี้ผมเขียนขึ้นมา เพื่อให้การออมและการลงทุนที่เราคุยถ้นมาทํ่งหมด จับต้องได้มากขึ้น เพื่อเป็นการ เชื่อมโยงสิ่งที่คิดลงไปสู่การปฏิบํต ที่จะเห็นผลไต้จริง จึงสร้างโมเดล เก็บเงินเดือนละ 1000 บาท มาให้พิจารณา..
จันที่จริงแล้ว ผมเองก็มีความฉุกคิดในใจขึ้นมาอยู่เรื่องหนึ่ง ว่าถ้าหากโซฟาปรับนอนได้ ราคาถูก เศรษฐกิจมนไม่ไต้มี “ริกฤต” มาให้ท่าน ไต้เข้าลงทุน ถ้าหากเป็นเศรษฐกิจตกตํ่ายาวนาน 20 ปี เหมือนที่ประเทศญี่ปุ, น หอืเติบโตต่อเนื่องนับสิบปี เหมือน ประเทศอินเดีย กิอาจจะท่าให้ผู้อ่านพลาดโอกาสในการลงทุนในขีริตไปโดยห้นที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการลงทุน ในกองทุนรวมเป็นสิ่งที่ไต้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในประเทศที่พิฒนาแล้ว โดยคงจัดราการเติบโตเฉลี่ยถึง 8% กิยิ่งท่าให้นันใจว่าเป็นอิกริธีหนึ่งที่ควรนำมาใช้ควบคู่ไปถ้บการเข้าลงทุนดโดยรอจังหวะ “ริกฤต” ที่เราไต้กล่าวถึง เสมอมา เรามาลองพิจารณาการลงทุนแบบสมํ่าเสมอผ่าน “กองทุนรวม” ถ้นเลยครับ..
ผมสมมติให้ว่าเราลงทุนเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน เป็นเวลา 360 โซฟานอนได้ราคาถูก เดือน (30 ปี) โดยที่ผมใช้ผลตอบแทน อ้างอิงเฉลี่ยที่ 8% ต่อปี (ผมขออนุญาตหาร 12 เดือน เป็นเดือนละ 0.67% ไปเลย เพราะไม่อยากโซฟาปรับนอน โลตัส คิดให้เป็นจัดรา ถ้าวหน้า นันจะท่าให้ซับซ้อนในการอธิบาย) และเงินทบต้นไปเรื่อยๆ ผลตอบแทนของเราที่ไต้จะเป็นต้งนึ่
ทํ่งหมดนึ่ ยํ้าอิกครํ่งว่าเป็นการลงทุนระยะยาว และเป็นค่าที่ไต้จากการคำนวณทางทฤษฏี จากตาราง เราจะไต้ว่าต้นทุนเงินออมของเรา จะมืจำนวนทํ่งสิ้น 360,000 บาท และเมื่อครบ 30 ปี เงินของเราจะโตไปเป็น 1,500,000 บาท หรือโตขึ้นราวๆ 4 เท่าของเงินที่ออม.. ผมว่านันดูน้อยไปนิดนึงนะ ท่าไมล่ะ..
เราต้องไม่ลืมว่าเงินลงทุนในปีหล้งๆ นั้น จังคงเท่าเติมที่ 1,000 บาท นั้งๆที่ 1,000 บาทในช่วงปีหล้งๆ อาจจะ ลดมูลค่าลงไปตามจัดราเงินเฟัอแล้วกิไต้ต้งนั้นเพื่อให้การออมของเราจังคงมูลค่าต่อเนื่องเราต้องเพิ่มเงินลงทุนเข้าไป ทุกเดือนให้เท่าถ้บจัตราเงินเฟัอหรือมากกว่า โซฟาที่นอน ราคา การออมของเราจึงจะสัมฤทธิผลอย่างที่เราอยากให้น้นเป็น..
แต่ถึงกระนั้น เรากิจะจังทราบไต้ว่า ถ้าเราอยากจะมืเงินหล้งเกษียณสักราวๆ 6,000,000 บาท เรากิจะต้อง ออมในกองทุนหุ้นเดือนละ 4,000 บาททุกเดือน เป็นต้น ซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าไปฝากธนาคาร หรือซื้อ สลากออมสิน จะ - Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License